introbild

Tempus Open

Från och med 2018-07-16 har Svenska Simförbundet ersatt Octo Open med www.tempusopen.se.
Välkommen till Tempus Open!

 

From 2018-07-16 the Swedish Swimming Federation has replaced Octo Open with www.tempusopen.se.
Welcome to Tempus Open!